Il-Ħadd 16 ta’ Mejju 2021 – Tlugħ is-Sema tal-Mulej Sena B

Tlugħ fis-sema tal-Mulej

AVVIZI

  1. Matul din il-ġimgħa se ssir in-novena tal-Pentecoste bit-tħejija għall-festa tal-Pentecoste nhar il-Ħadd li ġej, għalhekk fis-6 pm se tingħad it-talba tal-Veni Creator, ħsieb fuq doni tal-Ispirtu s-Santu, u rużarju fejn tingħad il-litanija tal-Ispirtu Santu. Fis-6.30 pm il-quddiesa.
  2. Nhar Il-Ħamis fis-7.00 pm ikollna Adorazzjoni Ewkaristika.
  3. Nhar Is-Sibt u nhar il-Ħadd fis-6.10 pm se jingħad l-għasar tal-Pentecoste. Fis-6.30 pm quddiesa.
  4. Nitolbu għal Joseph Ciantar, Filomena Bonello, Petrina Xerxen  u Paul Zerafa li mietu matul din il-ġimgħa. Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem…
  5. Nitolbu ukoll għal ruħ Dun Karm Grech mill-Parroċċa ta’ San Ġorġ Ħal-Qormi li għamel snin jaħdem fil-parroċċa tagħna li miet matul din il-ġimgħa. Il-funeral ser isir għada it-Tnejn fil-Parroċċa San Ġorġ fid-9.30 am.
Tags: No tags

Comments are closed.