Il-Ħadd 13 ta’ Marzu 2022 – It-Tieni Ħadd tar-Randan Sena Ċ

 

   

              Avviżi

  1. Minn nhar it-Tnejn sal-Ġimgħa se jibda kors ta’ eżerċizzi għal kulħadd filgħodu wara l-quddiesa tat-8.15 am. Il-Kelliem se jkun is-Superjur Joe Fenech.
  2. Minn din il-ġimgħa se nagħtu bidu għat-tberik tal-familji. Għalhekk nhar it-Tlieta li ġej ser jsir it-tberik fi Triq Sta. Venera u fi Triq il-Kunzar u nhar l-Erbgħa fi Triq is-Snajja u Triq Ġwann Mamo. It-tberik jibda fl-4.30 pm. Matul il-ġranet li ġejjin se jitqassam programm tat-tberik f’kull dar tal-parroċċa. Lista sħiħa tal-programm tat-tberik tidher f’din il-website taħt avvenimenti fil-qrib.
  3. Nhar il-Ħamis ikun hawn l-adorazzjoni wara l-quddiesa tas-6.30 pm.
  4. Nhar il-Ġimgħa, wara l-quddiesa ta’ filgħaxija ser nagħtu bidu għal 3 laqgħat ta’ Lectio Divina li fiha nagħmlu riflessjoni u preparazzjoni għall-Ħdud tar-Randan. Iż-żewġ laqgħat l-oħra se jsiru l-Ġimgħa, 25 ta’ Marzu u l-Ġimgħa, 1 ta’ April.
  5. Nhar is-Sibt, fis-5.45 pm issir il-Via Sagra, fis-6.10 pm jitkanta lGħasar u fis-6.30 pm quddiesa. Dakinhar taħbat ukoll il-festa ta’ San Ġużepp u għalhekk fil-quddiesa tas-6.30 pm ikunu mistiedna b’mod speċjali dawk li jisimhom għal dan il-qaddis.
  6. Nhar il-Ġimgħa ser issir laqgħa soċjali fis-sala parrokkjali fis-7 pm. Biljetti mingħand il-helpers.
  7. Nitolbu għar-ruħ ta’ Patri Ġwann Micallef u Tessie Micallef  li mietu matul din il-ġimgħa. Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

Tags: No tags

Comments are closed.