Il-Ħadd 13 ta’ Frar 2022 – Is-Sitt Ħadd matul is-Sena Ċ

Avviżi

  1. Nhar it-Tlieta fid-9.00 am se norganizzaw attivita’ soċjali fis-Sala Parrokkjali. Biljetti mill-helpers jew mill-uffiċċju parrokkjali.
  2. Il-Ħamis fis-7.00 pm ikun hawn  Adorazzjoni Ewkaristika.
  3. Nitolbu għall-erwieħ ta’ Harry Zammit Cordina u John Galea  li mietu matul din il-ġimgħa.  Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

Tags: No tags

Comments are closed.