Il-Ħadd 13 ta’ Diċembru 2020 – It-Tielet Ħadd tal-Avvent Sena B

Avvizi

  1. Nhar it-Tlieta tibda  n-novena tal-Milied. Matul in-novena ikun hawn rużarju, kurunella tal-Bambin u ħsieb qasir fil-bidu tal-quddiesa ta’ filgħaxija
  2. Nhar il-Ħamis ikun hawn l- adorazzjoni wara l-quddiesa ta’ filgħaxija.
  3. Nhar is-Sibt fil-5.45pm jingħad ir-rużarju, fis-6.10  pm jitkanta l-għasar tar-raba’ Ħadd tal-Avvent u fis-6.30 pm quddiesa .
  4. Bħalissa qed inqassmu l-envelop tal-Istrina għall-parroċċa biex tgħinu kif tistgħu fl-ispejjeż tal-parroċċa. Minħabba r-ristrizzjonijiet li hawn mhux se jinġabru mill-helpers tagħna imma nitolbukom biex igġibuhom fil-knisja jew l-uffiċċju jew tibgħatuhom ma’ xi ħadd ta’ fiduċja.
  5. Il-Caritas  bagħtitlilna l-ikel u preserves bħala għajnuna lill-familji fil-bżonn. Dan l-ikel jista’ jinġabar  mill-Uffiċċju parrokkjali fil-ħinijiet tal-uffiċċju. Importanti li dawk li se jiġbru l-ikel iġibu magħhom basket apposta.
  6. Armajna s-siġra tal-Milied sabiex inkunu nistgħu nilqgħu donazzjonijiet ta’ ikel li din is-sena se noffruhom lill-familji fil-bżonn tal-parroċċa.
  7. Se nixtru  kwantità ta’ punzjetti biex inżejnu l-artal u l-Knisja għall-ġranet tal-Milied. Qed niġbru donazzjoni ta’ €4 għal kull punzjetta.
  8. Nitolbu għall-erwieħ ta’ Alfred Borg u  Johnny Migneco li mietu matul din il-ġimgħa. Agħtihom O Mulej,  il-mistireħ ta’ dejjem.
  9. Fil-Festa tal-Kuncizzjoni ħabbarna proġett ġdid ta’ seba’ pannelli maħdumin fl-injam mid-Ditta Stuflesser ta’ Ortisei li se jirrappreżentaw is-saġramenti u li se jitpoġġew fis-seba’ spazji li hemm fuq l-antiporta fil-gallarija. Il-proġett se jqum ftit inqas minn € 9000. Kulħadd jista’ jgħin ħalli nagħmlu dan il-proġett ta’ tisbiħ fil-Knisja tagħna.
Tags: No tags

Comments are closed.