Avviżi – Il-Ħadd 12 ta’ Mejju 2024

Is-Seba’ Ħadd tal-Għid 

 Sena Liturġika B

54, Triq Manwel Magri,
Ħamrun  HMR 10,
Malta

Tel: 21232643

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA

1. Din il-ġimgħa nkomplu bit-tberik:

It-Tlieta: Triq Kappillan Mifsud

L-Erbgħa: Triq Lord Byron

Il-Ħamis: Triq Frangiskani

Infakkrukom li min irid ibierek iwaħħal l-bookmark li irċivejtu mal-bieb ta’ barra. Min joqgħod fi flat iwaħħal il-bookmark mal-bieb ta’ barra tal- blokka u jikteb in-numru tal-flat.

2. Nhar il-Hamis ikun hawn l-adorazzjoni Ewkaristika wara l-quddiesa tas-6.30 pm.

3. Nhar il-Ġimgħa se ssir ftira night fis-sala parrokkjali. Biljetti mingħand il-helpers.

4. Nhar it-Tlieta 21 ta’ Mejju ser isir coffee morning fis-sala parrokkjali. Biljetti mingħand il-helpers.

5. Nitolbu għal ruħ John Ellul li miet matul din il-ġimgħa. Agħtih O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

 

Tags: No tags

Comments are closed.