Kan. Joseph Mizzi

Arċipriet
Huwa ġie ordnat saċerdot fl-Imnarja tal-1997 u beda l-ħidma pastorali tiegħu bħala assistent direttur tal-Moviment ta’ Kana sakemm kompla jistudja t-Teoloġija taż-Żwieġ u l-Familja. Huwa nħatar direttur ta’ Kana fl-2006 u serva wkoll fil-parroċċi tal-Imqabba, Ħaż-Żebbuġ u l-Birgu.

Kan. Claude Mifsud

Viċi Kappillan

Fr Joe Fsadni

Qassis