Realtajiet Ekkleżjali

Kunvent tas-Sorijiet ta’ San Ġużepp tal-Apparizzjoni

Kunvent tas-Sorijiet Dumnikani

Kunvent tas-Sorijiet tad-Dorotej

Soċjetà Missjunarja ta’ San Pawl

Kunvent tad-Dumnikani

Kunvent tal-Patrijiet Agostinjani


 

Programmi Kateketiċi

MUSEUM Subien


 

Kunsilli u Kummissjonijiet

Kunsill Pastorali Parrokkjali


Gruppi u Għaqdiet Parrokkjali

Grupp Santa Martha (tindif tal-Knisja)

Grupp Sant’ Anna (żjarat lill-anzjani)

Grupp Adoraturi

Grupp Lectio Divina

Grupp Ruth – Nisa Romol

Grupp Irġiel Romol

Grupp Nimxi Waħdi (Nisa Separati)

Grupp Tiberja Youths

Grupp Tiberja Familja

Grupp ta’ Talb

Kor Parrokkjali

Grupp Abbatini
 

Gruppi u Għaqdiet Ekkleżjali

Għaqda Leġjun ta’ Marija

Komunità Ħajja Nisranija

Għaqda Azzjoni Kattolika (Adulti u Koppji Miżżewġa)


Fratellanzi

Fratellanza ta’ San Pawl

Fratellanza ta’ San Mikiel

Fratellanza tad-Duluri

Fratellanza tal-Kunċizzjoni

Fratellanza tal-Qalb ta’ Ġesù

Fratellanza tas-Sagrament


Realtajiet Ċiviċi

Rabat Health Centre

Dar Saura

Villa Messina (Care Malta)

St. Elizabeth Home (Prime Care)

Skola Primarja Baħrija, Kulleġġ San Nikola

St. Angela Kindergarten School

The Archbishop’s Seminary School

St. Paul’s Missionary College

Skola Medja Rabat, Kulleġġ San Nikola

Skola Primarja Rabat, Kulleġġ San Nikola