Parrocca Immakulata Kuncizzjoni test

Il-Hadd:
06.00, 08.00, 09.30, 11.00, 18.30

Is-Tnejn – Is-Sibt:
06.15, 07.15, 08.15, 18.30

Ikun hemm qrar nofs siegha qabel kull quddiesa. 

Knisja ta’ San Frangisk

Il-Hadd:
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00

Is-Sibt:
06.00, 06.45, 07.30, 08.30, 18.30

It-Tnejn – Il-Gimgha:
06.00, 06.45, 07.30, 08.30, 18.00