Il-Ħadd 9 t’Awwissu 2020, Id-Dsatax-il Ħadd matul is-sena A

Avviżi

  1. Reġgħu ħarġu direttivi aġġornati għall-quddies. L-iktar importanti hi li se terġa tibda tittieħed it-temperatura qabel nidħlu l-knisja, il-maskra/visor reġgħet obbligatorja u noqgħodu 2 metri ‘il bogħod minn xulxin.
  2. Nhar t-Tnejn se ssir l-ewwel Qrara tal-Bniet fil-5.00 pm fil-Knisja Parrokkjali filwaqt li dik tas-subien se ssir l-għada t- Tlieta fl-istess ħin.
  3. Nhar l-Erbgħa fis-7.00 pm fil-knisja se ssir laqgħa għall-ġenituri. Se titla wkoll il-polza u  jkun hemm il-fotografu li se jieħu r-ritratti taċ-ċerimonja.
  4. Nhar Il-Ħamis ikun hawn Adorazzjoni Ewkaristika  fis-7.00 pm bis-sehem tat-tfal tal-preċett u l-ġenituri. Il-Ħamis ukoll se jkun hemm l-adorazzjoni tal-Ħniena Divina fil-kappella fid-8.45 am
  5. Nhar  is-Sibt hija l-Festa ta’ Santa Marija, il-quddies ikun bħal ta’ nhar ta’ Ħadd. Fil-quddiesa tad-9.30 am ikun hawn Ċelebrazzjoni tal-Ewwel tqarbina tal-Bniet .
  6. Il-Ħadd fil-quddiesa tad-9.30 am ikun hawn Ċelebrazzjoni tal-Ewwel tqarbina tas-subien .
  7. Hemm il-ħsieb li nerġgħu nagħmlu lotterija li titla mal-lottu pubbliku. Dawk li huma nteressati li jżommu xi numru partikulari jiġu waqt il-ħin tal-uffiċċju jkellmuna jew jiktbulna isimhom, indirizz, telefon number u numru li jixtiequ u jimpustawhomlna fil-letter box tal-uffiċċju.
  8. Nitolbu għal ruħ Emanuel Meilak u Grezzju Micallef li mietu matul dawn il-ġranet. Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.
Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *