Il-Ħadd 8 t’Awwissu 2021 – Id-Dsatax-il Ħadd matul is-sena B

 Avviżi

  1. Illum fil-Parroċċa San Gejtanu qed tiġi ċċelebrata l-festa parrokkjali. Nawgurawlhom festa sabiħa li tħalli ġid spiritwali.
  2. Nhar il-Ħamis ikun hawn l-adorazzjoni wara l-quddiesa ta’ filgħaxija.
  3. Nitolbu għal ruħ Anthony Vella, Iris Spiteri, Tarcisio Gatt, Rose Grech u Albert Mifsud  li mietu matul dawn il-ġranet. Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.
Tags: No tags

Comments are closed.