Il-Ħadd 8 ta’ Novembru 2020 – It-Tnejn u Għoxrin Ħadd matul is-Sena A

       

Avviżi

  1. Nhar il-Ħamis ikun hawn l-adorazzjoni wara l-quddiesa ta’ filgħaxija. Il-Ħamis ukoll se jkun hemm l-adorazzjoni tal-Ħniena Divina fil-kappella fid-8.45 am.
  2. Il-Ġabra speċjali għall-Missjoni li għamilna x-xahar li għadda laħqet €693. Filwaqt li nirringrazzjawkom infakkrukom fl-envelopes li kull familja irċeviet bil-posta. Dawk li jixtiequ jistgħu jibgħatu ċekk lil-Uffiċċju Missjunarju. Dawk li jixtiequ jibgħatu kontanti ma nissuġġerux li jibgħatuhom bil-posta imma jistgħu iġibuhom l-uffiċċju parrokkjali jew is-sagristija.
Tags: No tags

Comments are closed.