Il-Ħadd 7 ta’ April 2019 – Il-Ħames Ħadd tar-Randan

AVVIŻI

1. It-Tnejn fis-7.00 pm, fiċ-Ċentru Soċjali tal-Irġiel, issir il-laqgħa ta’ formazzjoni għal kulħadd minn koperatur tal-Museum.

2. Nhar l-Erbgħa ikun hawn il-laqgħa taċ-ċentru tal-anzjani fit-8.30 am.

3. Nhar il-Ħamis se issir Ċelebrazzjoni Penitenzjali bil-possibiltà tal-qrar. Mill-5.30 pm sas-6.15 pm se jkollna ċelebrazzjoni u qrar għat-tfal. Infakkru lit-tfal biex  iġibu l-karus tal-imħabba magħhom. Filwaqt li  fis-6.15 pm ikun hawn ċelebrazzjoni u qrar għal kulħadd.  Fis-7.00 pm ikollna l-quddiesa. Bejn is-7 pm u t-8 pm se jkun hemm il-qrar speċjalment għal dawk li jaħdmu fil-ħwienet. Inħeġġu lil dawk kollha li jistgħu sabiex jersqu għas-sagrament tal-qrar fejn se jkollna s- saċerdoti tal-parroċċa disponibbli.

4. Nhar il-Ġimgħa niċċelebraw il-Festa tad-Duluri. Il-ħinijiet tal-quddies jkunu hekk: fis-6.15; 7.15; 8.15; u quddiesa f’nofsinhar. Filgħaxija jkollna quddiesa fil-5.30 pm u wara toħroġ il-Purċissjoni bl-istatwa tad-Duluri. Wara  jkollna l-aħħar quddiesa.

5. Nhar il-Ħadd niċċelebraw Ħadd il-Palm. Il-Funzjoni tat-tberik tal-friegħi taż-Żebbuġ u l-palm issir fil-bitħa tas-sorijiet tal-Eġittu, fid-9.00 am,  minn fejn  tibda l-Purċissjoni għall-Knisja parrokkjali. Fid-9.30 am jkollna l-quddiesa.

6. Nhar  il-Ħamis  se jsir il-coffee morning b’risq il-parroċċa.  Biljetti mingħand il-ħelpers

7. Nhar is-Sibt ser issir Adorazzjoni għall-qdusija tal-Kleru In-Nigret ir-Rabat. Tibda bil-quddiesa fid-9 pm.

8. Min nhar il-Festa tad-Duluri sal-Ġimgħa l-Kbira, is-Segretarjat Assistenza Soċjali tal-Azzjoni Kattolika qed iniedi Ġimgħa ta’ Sagrifiċċju. Ħdejn il-bieb ta’ barra se jkun hemm kaxxa apposta u nħeġġukom biex tkunu ġenerużi u tagħtu l-kontribuzzjoni tagħkom b’risq dawk li huma fil-bżonn.

9. Minn nhar il-Ġimgħa l-Parroċċa se torganizza Cake Sale b’risq Puttinu Cares Foundation. Nistiednu lill-familji sabiex joffru cake jew figolla li jistgħu igibuhom il-Knisja jew fl-uffiċċju parrrokkjali.                                                                                              

10. It-Tnejn, l-għada tal-Għid, fil-quddiesa tas-6.30 pm se jkollna fostna persuni bi bżonnijiet speċjali u se nagħtuhom figolla. Inħeġġukom ukoll sabiex toffru figolla għal dawn ħutna.

11. Nitolbu għal ruħ Josephine Calleja li mietet matul din il-ġimgħa. Agħtiha O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem .

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *