Il-Ħadd 6 ta’ Mejju – Is-Sitt Ħadd tal-Għid Sena B

1. Nhar it-Tlieta hija l-Festa tal-Madonna ta’ Pompei. Fil-11.00 am se jingħad ir-ruzarju, fil-11.30am se jkun hawn Quddiesa u wara tingħad it-talba is-Supplika. Infakkru lil dawk li sejrin il-pellegrinaġġ ġewwa Marsaxlokk li t-trasport jitlaq fil-5 pm minn fejn il-knisja.
2. Nhar il-Ħamis, l-għada tal-festa ta’ San Ġorg Preca, il-quddiesa tas-6.30 pm se tkun bis-sehem tat-tfal tal-Museum u wara jsir il-bews tar-relikwija ta’ San Ġorġ.
3. Nhar is-Sibt ser isir talb għall-qdusija tal-kleru fil-knisja Parrokkjali tal-Gudja fid-9.00 pm. Ikollna it-trasport li jitlaq minn fejn il-knisja fit-8.15 pm
4. Din il-ġimgħa se nitolbu għall-familji li joqgħodu fit-Toroq Ġwann Mamo u Snajja.
5. Nhar il-Ħamis se norganizzaw coffee morning b’risq il-parroċċa. Nitilqu minn fejn il-knisja fid-8.45 am. Biljetti mingħand il-helpers.
6. Fl-okkażjoni ta’ Jum l-Omm ser isir ħarġa ta’ ġurnata nhar il-Erbgħa 16 ta’ Mejju. Biljetti mingħand il-helpers. It-tluq ikun fid-8.45 am.
7. Din il-ġimgha temmejna t-tberik tal-familji. Filwaqt li nirringrazzjaw lil-familji li laqgħuna ninfurmaw lil dawk li ma kienux preżenti u li jixtiequ jbierku, sabiex jagħmlu appuntament ieħor magħna. Ninfurmaw li d-donazzjonijiet waqt it-tberik ammontaw għal €4,900. Nirringrazzjawkom.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *