Il-Ħadd 5 t’Awwissu – It-Tmintax-il Ħadd matul is-sena B

1. Nhar it-Tnejn, fis-7.00 p.m., fiċ-Ċentru Soċjali ta’ l-Irġiel, ikun hawn il-laqgħa għal kulħadd minn koperatur tal-Museum.

2. Nhar il-Ħamis ikun hawn l-Adorazzjoni immexxija mill-Grupp tal-Ħniena Divina wara l-quddiesa tas-6.30 pm.

3. Nhar is-Sibt ser isir talb għall-qdusija tal-kleru fil-knisja San Franġisk, Birkirkara fid-9.00 pm. Ikollna it-trasport li jitlaq fit-8.15 pm.

4. Din il-ġimgħa se nitolbu għall-familji li joqgħodu fi Triq Manwel Magri.

5. Nhar it-Tlieta 14 ta’ Awwissu se ssir ħarġa għall-Birżebbuġia. Biljetti mingħand il-helpers.

6. Nitolbu għar-ruħ Rosario Demanuele li miet matul din il-ġimgħa. Agħtih O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *