Il-Ħadd 5 ta’ Lulju 2020 – L-14-il Ħadd matul is-Sena. Festa Titulari tal-Immakulata Kunċizzjoni.

Avvizi

  1. Illum il-Ħadd bħal se niċċelebraw il-festa titulari. Il-quddies se jkunu bħas-soltu, fis-6.30 am u fit-8.00 am. Fid-9.30am niċċelebraw il-festa b’quddiesa Solenni mmexxija mill-Kappillan tal-parroċċa tan-Nazzarenu Patri Joe Cilia. Il-quddiesa tkun bis-sehem tal-Kor Parrokkjali u l-orkestra. Patri Joe Cilia li hu mil-Hamrun, din is-sena jiċċelebra l-50 anniversarju mill-ordinazzjoni tiegħu. Wara jkollna l-aħħar quddiesa ta’ filgħodu fil-11.00 am.
  2. Il-quddiesa ta’ filgħaxija se tkun fis-6.00 pm  biex fis-7.00 pm jibda l-l-Pellegrinaġġ Aux Flambeaux immexxi mill-Arċipriet tal-parroċċa ta’ San Gejtanu, il-Kanonku Dun Walter Cauchi,  li jgħaddi minn: Triq Manwel Magri, Triq il-Kunċizzjoni, Triq Indri Cilia, Triq il-Ferrovija, Triq Maintland, Triq id-Duluri, Triq Dun Edgar Vella,  Triq Vitale, Triq Kunċizzjoni, Triq il-Fatati, Pjazza Kappillan Muscat u Triq il-Kappillan Mifsud.  Matul il-pellegrinaġġ ser nirringrazzjaw lill-Madonna permezz tar-Rużarju u se jkollna l-Banda Immakulata Kunċizzjoni li se takkumpanjana b’innijiet Marjani. Fid- 9.00 pm jidħol il-Pellegrinaġġ u tingħata l-Barka sagramentali.
  3. It-Tnejn fis-6.30 pm ikollna quddiesa ta’ ringrazzjament għal dawk kollha li ħadu sehem fl-organizzazzjoni tal-festa.
  4. Nhar il-Ħamis ikun hawn Adorazzjoni wara l-quddiesa ta’ filgħaxija.
  5. Hekk kif din il-ġimgħa ġew riveduti r-restrizzjonijiet għall-quddiesa, nixtiequ nirringrazzjaw lil dawk kollha li tawna l-għajnuna bħala Ushers fl-ewwel tlett ġimgħat mindu beda jsir il-quddies.
  6. Nitolbu għal ruħ  Ġemma Farrugia li mietet matul din il-ġimgħa. Agħtiha O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.
Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *