Il-Ħadd 4 t’Ottubru 2020 – Is-Sebgħa u Għoxrin Ħadd matul is-Sena A

Avviżi

  1. Nhar il-Ħamis ikun hawn l-adorazzjoni wara l-quddiesa ta’ filgħaxija. Il-Ħamis ukoll se jkun hemm l-adorazzjoni tal-Ħniena Divina fil-kappella fid-8.45 am
  2. Infakkru lil ġenturi li għandhom it-tfal għall-Griżma sabiex jirreġistrawhom fl-Ufficcju Parrokkjali kemm jista jkun malajr.
  3. Nhar il-Ħadd li ġej nagħmlu l-ġabra speċjali għall-knisja.
  4. Nitolbu għal ruħ John Portelli u Anne Brincat li mietu matul din il-ġimgħa. Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *