Il-Ħadd 31 ta’ Marzu 2019 – Ir-Raba’ Ħadd tar-Randan


Avviżi

  1. Mons Arcisqof se jagħti bidu għall-Kawża ta’ Beatifikazzjoni tal-Qaddej t’Alla Brother Louis Camilleri. Kull min għandu xi tagħrif jew materjal li jista’ jagħin din il-kawża mitlub li jgħaddiha lit-Tribunal tal-Arċidjoċesi jew iwassalha l-uffiċċju Parrokkjali.
  2. Min nhar it-Tnejn sal-Ġimgħa  se jkollna l-eżerċizzi għal kulħadd li se jmexxihom Soċju tal-Museum. Minħabba x-xogħolijiet fil-Knisja se jkollna dan il-programm li se jsir fis-Sala Dun Manwel: Fit-8.10 am Rużarju u l-priedka fit-8.30am (flok fid-9.00am).
  3. Nhar it-Tlieta ser issir l-Assemblea Parrokkjali għand is-Sorijiet ta’ l-Eġittu fis-6.30pm.  Kulħadd huwa mistieden, speċjalment il-lajċi impenjati. Dak inhar il-quddiesa ta’ filgħaxija se tkun fis-6.00 pm.
  4. Nhar l–Erbgħa fl-4.30 pm se jsir it-tberik fi Triq  Kanonku Bonnici. 
  5. Nhar il-Ġimgħa hija l-Ewwel Ġimgħa tax-xahar, ikun hawn l-adorazzjoni wara l-quddiesa tas-6.30 pm.
  6. Bejn il-Festa tad-Duluri u Ħadd il-Palm l-Parroċċa se torganizza Cake Sale b’risq Puttinu Cares Foundation. Nistiednu lill-familji sabiex joffru cake jew figolla li jistgħu iġibuhom il-Knisja jew fl-uffiċċju parrrokkjali.
  7. Bħal kull sena, it-Tnejn, l-għada tal-Għid, fil-quddiesa tas-6.30 pm se jkollna fostna persuni bi bżonnijiet speċjali u se nagħtuhom figolla kull persuna. Inħeġġukom ukoll sabiex toffru figolla għal dawn ħutna.
  8. Nhar  Il-Ħamis 11 ta’ April se jsir il-coffee morning b’risq il-parroċċa.  Biljetti mingħand il-helpers.
  9. Il-ġabra għas-Seminarju kienet ta’ €810. Nirringrazzjaw lil kulħadd. 
  10. Nixtiequ navżaw li mal-ħarġa tal-Flimkien ta’ April qed inqassmu envelop b’fuljett b’deskrizzjoni ta’ żewġ proġetti li qed nagħmlu fil-knisja fejn apparti li rrestawrajna s-saqaf u qed niżbgħu il-knisja b’kuluri ġodda se ninstallaw ukoll l-air conditioners. Id-donazzjonijiet tkunu tistgħu ġġibuhom jew fl-uffiċċju parrokkjali jew fis-sagristija. Nirringrazzjaw lil dawk li diġa taw id-donazzjoni tagħhom għal dawn il-proġetti.
Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *