Il-Ħadd 3 ta’ Marzu – It-Tmien Ħadd matul is-Sena Ċ

A

  1. Nhar it-Tlieta se jiltaqgħa il-Kunsill Parrokkjali fis-7 pm fis-Sala Dun Manwel.
  2. Nhar l-Erbgħa nagħtu bidu għar-Randan Imqaddes. Huwa Jum ta’ sawm u astinenza għal dawk li għandhom bejn it-18 u s-60 sena, kif ukoll ta’ astinenza (ma jittiekilx laħam) / sagrifiċċju għal dawk li għandhom bejn l-14 u t-18-il sena. Fil-quddies kollu jkollna l-funzjoni tat-tqegħid tal-irmied. Fis-6 pm, ikollna l-Via Sagra u fis-6.30 pm toħroġ il-quddiesa.
  3. Nhar l-Erbgħa ikun hawn il-laqgħa taċ-ċentru tal-anzjani wara l-quddiesa tat-8.15 am.
  4. Nhar il-Ħamis wara l-quddiesa tas-6.30 pm se jkun hemm Ċelebrazzjoni Penitenzjali mmexxija mill-Grupp ‘Footprints’.
  5. Nhar il-Ġimgħa se jsir pellegrinaġġ bix-xbieha ta Ġesu Kurċifiss.  Nitilqu fis-6.00 pm.  Wara l-pellegrinaġġ, għal ħabta tas-7.00 pm  ikollna l-quddiesa. 
  6. Matul ir-Randan, kull nhar ta’ Sibt, fis-5.45 pm  ikun hemm Via Sagra, fis-6.10 pm ċelebrazzjoni talgħasar Kantat u fis-6.30 pm quddiesa.
  7. Nhar is-Sibt, fil-parroċċa ta’  Ta’ Xbiex  se ssir l-Adorazzjoni ta’ bil-lejl għall-qdusija tal-Kleru. Il-laqgħa tibda bil-quddiesa fid-9 pm u tibqa sejra bl-Adorazzjoni sal-11 pm. Ikollna trasport li jitlaq minn fejn il-knisja fit-8.15 pm.
  8. Infakkru lil dawk li għadhom ma ġabux l-envelop għall-ewwel ġabra tal-festa sabiex iġibuh fl-uffiċċju parrokkjali jew fis-sagristija.
  9. Nixtiequ ninfurmawkom li se jibda’ x-xoghol ta’ manutenzjoni  u tibjid tas-saqaf tal-knisja li se jiġi jiswa 7,000 euro. Matul il-gimgħa ninfurmawkom iktar kif se jeffettwa l-ħinijiet tal-quddies ta’ matul il-ġimgħa.
  10. Nitolbu għal ruħ  Alfred Gerada li miet matul din il-ġimgħa. Agħtih O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.
Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *