Il-Ħadd 3 ta’ Ġunju 2018 – Solennita’ ta’ Corpus Christi

1. Illejla fis-6.00 pm rużarju. Fis-6.30 pm Quddiesa Konċelebrata. Wara l-Quddiesa toħroġ il-purċissjoni li tgħaddi minn dawn it-toroq: Manwel Magri, Triq Ġuże’ Pace, Triq Pace Forno, Triq Kanonku Bonnici, Triq Kappillan Mifsud. Inħeġġu lil kulħadd biex jieħu sehem fil-purċissjoni.

2. Nhar il-Ġimgħa, festa tal-Qalb ta’ Ġesu se ssir adorazzjoni wara il-quddiesa tas-6.30 pm.

3. Din il-ġimgħa se nitolbu għall-familji li joqgħodu fi Triq Kappillan Mifsud.

4. Nhar it-Tlieta se norganizzaw ħarġa għall-Birżebbuġa. Tluq fis-1.30 pm.

5. Nhar is-Sibt ser isir talb għall-qdusija tal-kleru fil-knisja ta’ Milt, il-Mosta fid-9.00 pm. Ikollna it-trasport fit-8.15 pm.

6. Bejn il-11 u l-15 ta’ Ġunju se ssir Ġimgħa ta’  Tagħlim organizzata mill-Museum tas-Subien. Din se ssir fil-Katekumenju wara l-Knisja, fis-7.00 pm. Kulħadd Mistieden.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *