Il-Ħadd 3 ta’ Diċembru 2017

L-Ewwel Ħadd tal-Avvent,

Sena B

1. Nhar It-Tnejn fis-6.30 pm ikollna quddiesa animata mil-Kor tal-Parroċċa tal-Qrendi. Nhar it-Tlieta fis-6.30 pm l-quddiesa tkun animata mil-Kor Parrokkjali ta’ Ħal Tarxien. L-Erbgħa fis-6.30 pm ikollna quddiesa mmexxija minn-Grupp Żgħażagħ ta’ Medjugorie u wara Adorazzjoni Ewkaristika.

2. Nhar l-Erbgħa ser isir laqgħa fiċ-Ċentru tal-anzjani wara l-quddiesa tat-8.15 am.

3. Nhar il-Ħamis, lejliet il-Festa tal-Immakulata Kunċizzjoni, fil-5.30 pm Rużarju meditat, fis-6.00 pm għasar kantat. Fis-6.30 pm quddiesa bis-sehem tal-Kor.

4. Nhar il-Ġimgħa 8 ta’ Diċembru, il-Festa Liturġika tal-Immakulata Kunċizzjoni, wara l-quddiesa tat-8.00 am ikollna ċ-ċelebrazzjoni tat-Tifħir ta’ sbieh il-Jum  (Lawdi). Fil-5.30 pm ikollna r-Rużarju meditat u fis-6.00 pm ċelebrazzjoni tal-għasar. Fis-6.30 pm quddiesa Konċelebrata mmexija minn Nunzju l-ġdid L-E.T. Mons. Alessandro D’Errico.

5. Nhar is-Sibt fil-parroċċa ta’ Santa Marija, l-Imġarr, se ssir l-Adorazzjoni ta’ billejl għall-qdusija tal-Kleru. Ikollna trasport li jitlaq minn fejn il-knisja fit-8.15 pm.

6. Navżaw li fis-sajf il-Parroċċa se torganizza Tour fl-Umbria u Loreto. Programmi jistgħu jittieħdu mis-sagristija.

7. Infakkru li għadna kemm lestejna r-restawr tar-Raġġiera tal-Kunċizzjoni li swiet € 2,590. Diġa rċevejna xi donazzjonijiet li jammontaw għal €330. Tkun ħaġa sabiħa jekk matul din il-ġimgħa tagħmlu sforz sabiex tgħinu l-parroċċa tkopri dawn l-ispejjeż.

8. Nitolbu għal ruħ Dorothy Grech li mietet matul din il-ġimgħa. Agħtiha O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *