Il-Ħadd 29 ta’ Lulju 2018 – Is-Sbagħtax-il Ħadd matul is-sena B

1. Nhar il-Ġimgħa hija l-Ewwel Ġimgħa tax-xahar ikollna Adorazzjoni Ewkaristika wara l-quddiesa tas-6.30pm.

2. Nhar is-Sibt li ġej ser issir l-ordinazzjoni episkopali tal-Isqof Awżiljarju l-ġdid ta’ Malta, Mons. Joseph Galea-Curmi, fil-Katidral tal-Imdina. Il-Quddiesa tibda’ fis-7:00 pm u ser titmexxa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. Lejlet l-ordinazzjoni, fis-7:30 pm, ser issir velja ta’ talb fil-knisja parrokkjali ta’ San Ġużepp Ħaddiem, Birkirkara. Kulħadd hu mistieden għal dawn iż-żewġ okkażjonijiet u kulħadd hu mħeġġeġ biex jitlob għal Mons. Galea-Curmi biex il-Mulej ikun l-għajnuna u l-qawwa tiegħu f’din ir-responsabbiltà ġdida fdata lilu mill-Papa Franġisku. Għall-ordinazzjoni se jiġi organizzat trasport minn quddiem il-Knisja fis-6:00 pm. Min hu interessat jagħti, ismu fl-uffiċċju parrokkjali jew fis-sagristija.

3. Nhar il-Ħadd li ġej huwa l-Ewwel Ħadd tax-xahar u se nagħmlu ġabra speċjali għall-bżonnijiet tal-Knisja.

4. Nhar it-Tlieta se ssir ħarġa għall-Birżebbuġia. Biljetti mingħand il-helpers.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *