Il-Ħadd 24 ta’ Jannar 2021 – It-Tielet Ħadd matul is-Sena B

Avviżi

  1. Il-Ħamis fis-7.00 pm ikollna Adorazzjoni Ewkaristika.
  2. Nixtiequ navżaw li qed ikun hawn xi persuni jiġbru flus f’isem organizzazzjonijiet tal-Knisja. Il-Knisja mhi tawtorizza lil ħadd biex isir ġbir fid-djar u għalhekk tkun ħaġa tajba jekk ninfurmaw lill-anzjani li għandna kuntatt magħhom sabiex ma jiftħux lil dawn in-nies.
  3. Nhar it-Tnejn 1 ta’ Frar fis-7.00 pm se tibda’ l-Katekeżi għal kulħadd fil-Katekumenju wara l-Knisja Parrokkjali.
  4. Nitolbu għal Carmen Magrin u Maria Pace li mietu din il-ġimgħa. Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

Tags: No tags

Comments are closed.