Il-Ħadd 22 ta’ Lulju 2018 Is-Sittax-il Ħadd matul is-Sena B

1. Nhar il-Ħamis ikollna Adorazzjoni Ewkaristika wara il-quddiesa tas-6.30 pm.

2. Nhar it-Tlieta 31 ta’ Lulju se ssir ħarġa għall-Birżebbuġia. Biljetti mingħand il-helpers.

3. Nixtiequ ninfurmawkom illi l-proġett tal-Membrane tas-saqaf tal-Knisja Parrokkjali ġie jiswa’ €6,420. Napprezzaw ħafna kull kontribuzzjoni għal dan il-proġett.

4. Dawn il-jiem mietu Godwin Felice u Christopher Cutajar mill-parroċċa taghna. Agħtihom, O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *