Il-Ħadd 21 ta’ Frar 2021 – L-Ewwel Ħadd tar-Randan Sena B

  1.   Nhar it-Tnejn  jibda’ l-kors ta’ eżerċizzi tar-Randan għal kulhadd b’enfażi fuq il-familja fis-7.00 pm. Il-Predikatur se jkun Patri Marcellino Micallef OFM.
  2. Nhar is- Sibt, fis-5.45 pm  ikun hawn il- Via Sagra, fis-  6.10 pm jitkanta lgħasar u fis-6.30 pm quddiesa.
Tags: No tags

Comments are closed.