Il-Ħadd 20 ta’ Ottubru 2019 – Id-Disa’ u Għoxrin Ħadd matul is-Sena Ċ

Avviżi

  1. Nhar il-Ġimgħa,  se jingħad ir-Rużarju fil-ġnien Oreste Chircop  fit-Triq Alexander  fil-5.30 pm  Ir-Residenti tal-inħawi huma mħeġġa li jattendu.
  2. Nhar il-Ġimgħa ukoll fis-7.15 pm wara r-rużarju se jkun hawn il-prova tal-Griżma.
  3. Nhar il-Ħadd li ġej, fil-parroċċa tagħna, se jiġi amministrat is-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof fil-quddiesa tad-9.30 am.
  4. Nhar il-Ħadd 3 ta’ Novembru b’tifkira tal-75 sena anniversarju meta l-Istatwa tal-Kunċizzjoni ta’ Bormla kienet meħuda fil-Knisja ta’ Santa Elena Birkirkara fi żmien il-gwerra, se jsir pellegrinaġġ bl-istatwa tal–Kunċizzjoni minn Bormla għall-Birkirkara.  Dakinhar għall-ħabta tal-10 am il-pellegrinaġġ se  jgħaddi minn quddiem il-knisja parrokkjali tagħna u se jsir programm żgħir ta’ talb u kant Marjan. Kulħadd hu mistieden jattendi.
  5. Nhar it-Tlieta, 5 ta’ Novembru  fis-6.00 p.m. se ssir Quddiesa fil-Katidral tal-Imdina b’suffraġju għal erwieħ tas-saċerdoti, reliġjużi irġiel u nisa mejtin. Kulħadd huwa mistieden biex jattendi għal din il-quddiesa bħala rikonoxximent għall-ħidma fejjieda li dawn il-persuni kkonsagrati wettqu fi ħdan il-Knisja lokali u universali.
  6. Minn nhar  il-Ġimgħa  se jibda il-bazaar fis-Sala Dun Manwel. Għalhekk inħeġġukom biex tiġu tixtru u tgħinu lill-Parroċċa.
  7. Nhar il-Ħamis se jsir coffee morning b’risq il-parroċċa.  Biljettti mingħand il-helpers. Tluq fid-8.45 am.
  8. Barra fejn il-bieb hemm għall-bejgħ kalendarji b’risq il-missjoni. Infakkru lil dawk li għadhom ma ġabux  l-envelope tal-Missjoni biex jagħmlu dan, jekk jista’ jkun, matul din il-ġimgħa. L-envelopes tistgħu iġġibuhom il-Knisja jew fl-uffiċċju parrokkjali.
Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *