Il-Ħadd 2 ta’ Frar 2020 – Il-Preżentazzjoni tal-Mulej fit-Tempju – Il-Kandlora – Sena A

                                       

AVVIŻI

  1. Nhar l-Erbgħa ser isir laqgħa tas-Social Club ta’ l-anzjani. Se tkun taħdita fuq San Ġorġ Preca fid-8.45 am.
  2. Nhar il-Ġimgħa hija l-ewwel Ġimgħa tax-xahar u jkollna adorazzjoni wara l-quddiesa tas-6.30 pm.
  3. Nhar is-Sibt ser isir talb għall-qdusija tal-kleru fil-Knisja Parrokkjali ta’ Santa Lucia fid-8.00 p.m. Ikun hemm quddiesa u adorazzjoni.
  4. Bdew jintlaqgħu applikazzjonijiet għad-dħul fl-iskejjel tal-Knisja  minn skejjel tal-gvern u indipendenti. Informazzjoni dettaljata tinkiseb minn fuq il-website tal-kurja.
  5. Navżaw li mal-ħarġa tal-Flimkien ta’ Frar qed inqassmu envelop sabiex nibdew nilqgħu d-donazzjonijiet għall-Festa ta’ din is-sena; fih issibu wkoll ir-rendikont finanzjarju tal-Festa li għaddiet. Napprezzaw ħafna l-ġenerożità tagħkom.
Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *