Il-Ħadd 19 t’Awwissu 2018 – L-Għoxrin Ħadd matul is-Sena B

  1. Nhar il-Ħamis ikun hawn Adorazzjoni Ewkaristika wara l-quddiesa ta’ filgħaxija.
  2. Din il-ġimgħa se nitolbu għall-familji li joqgħodu fi Triq Misraħ il-Barrieri.
  3. Nhar it-tlieta 28 t’Awwissu fis-1,30 pm ser issir ħarġa għal Birżebbugia.  Biljetti mingħand il-helpers.
  4. Wasal “Kliem il-Ħajja” ta’ Settembru – Diċembru. Id-distributuri huma mitluba li jiġu għalihom l-Uffiċċju parrokkjali fil-ħinijiet tal-uffiċċju.
  5. Nitolbu għal ruħ Jane Mizzi li mietet matul din il-ġimgħa. Agħtiha O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.
Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *