Il-Ħadd 18 t’Ottubru 2020 – Id-Disgħa u Għoxrin Ħadd matul is-Sena A

Avviżi     

Avviżi

  1. Nhar it-Tnejn Fis-7.00 pm se ssir laqgħa għall-adoloxxenti li se jirċievu l-Griżma nhar il-Ħadd li ġej u qrar fil-knisja.
  2. Nhar it-Tlieta fis-7.00 pm laqgħa għall-ġenituri u parrini tal-adoloxxenti li se jirċievu l-Griżma fil-knisja. Dak inhar ukoll se ntellgħu il-polza.
  3. Nhar il-Ħamis se ssir  quddiesa u adorazzjoni għall-ġenituri flimkien ma’ uliedhom li se jirċievu l-Griżma.
  4. Nhar il-Ġimgħa fis-7 pm ser isir prova tal-Ġrizma fil-knisja.
  5.  Nhar il-Ħadd li ġej, fil-parroċċa tagħna, se jiġi amministrat is-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof fil-quddiesa tad-9.30 am. Min is-soltu jattendi għal din il-quddiesa inħeġġuhom illi jattendu quddiesa ħin ieħor ħalli nħallu l-knisja riservata għat-tfal u l-familjari tagħhom.
  6.  Nixtiequ navżawkom li l-quddies li kellu jsir nhar it-Tnejn u nhar it-Tlieta fil-5.30 pm għat-tfal li jattendu l-katekiżmu  ser jiġu posposti.
  7. Illum qed niċċelebraw Jum il-Missjoni. Din is-sena kull familja irċeviet envelop bil-posta mill-Uffiċċju Missjunarju. Dawk li jixtiequ jistgħu jibgħatu ċekk lill-Uffiċċju Missjunarju, imma dawk li jixtiequ jibgħatu kontanti huma mħeġġin iġibu d- donazzjoni fl-envelop jew fl-uffiċċju jew il-knisja. Importanti li ma tibgħatux flus kontanti bil-posta.  Navżaw li mhux se jinġabru envelops mid-djar, għalhekk dawk li ma joħorġux jistgħu jgħadduhom lil xi ħbieb li jiġu l-knisja.
  8. Il-ġabra tal-Papa laħqet is-somma ta’ 664 euro. Nirringrazzjawkom.
Tags: No tags

Comments are closed.