Il-Ħadd 15 ta’ Lulju 2018 – Il-Ħmistax-il Ħadd matul is-Sena B

1. Nhar il-Ħamis ikun hawn l-Adorazzjoni wara l-quddiesa tas-6.30 pm.

2. Nhar il-Ġimgħa fis-6.00 pm se ssir il-Prima Messa ta’ Patri Elmar Pace, Kapuċċin. Patri Elmar jixtieq jistieden lil-parruċċani kollha għal dan il-mument sabiħ fil-vokazzjoni tiegħu.

3. Din il-ġimgħa se nitolbu għall-familji li joqgħodu fi Triq Lord Byron.

4. Nhar it-Tlieta se ssir ħarġa għal Birżebbuġia. Biljetti mingħand il-helpers.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *