Il-Ħadd 13 ta’ Ġunju 2021 – Il Ħdax-il Ħadd matul is-Sena B

                                                             Avviżi

  1. Nhar il-Ħamis ikun hawn l-adorazzjoni filgħaxija wara l-quddiesa tas-6.30 p.m.
  2. Bħala parti mill-programm tal-festa nhar il-Ġimgħa 25 ta’ Ġunju se jkun Jum l-anzjani. Għalhekk l-anzjani huma mistiedna li jattendu għall-quddiesa tas-6.30 pm. Min jixtieq trasport iħalli ismu fl-uffiċċju parrokkjali.
  3. Matul il-Ġimgħa se nqassmu l-programm tal-Festa Interna tal-Parroċċa. Se nibgħatu wkoll envelop sabiex dawk li jixtiequ jkunu jistgħu jagħtu donazzjoni għall-ispejjez tal-festa ta’ gewwa. Dawn jistgħu jitwasslu l-uffiċċju parrokkjali, fil-letter-box tal-Uffiċċju jew fis-sagristija.
  4. Nitolbu għal Carmen Farrugia li mietet matul din il-ġimgħa. Agħtiha, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem …..
Tags: No tags

Comments are closed.