Il-Ħadd 10 ta’ Marzu 2019 – L-Ewwel Ħadd tar-Randan


  1. Nhar it-Tnejn il-quddiesa ta’ filgħaxija se tkun fil-5.30 pm bis-sehem tat-tfal li jattendu id-duttrina flimkien mal-ġenituri tagħhom. Dakinhar lit-tfal se ntuhom il-karus ta’ mħabba u l-flus li se jinġabru se jingħataw lid-Dar tal-Providenza.  Wara l-quddiesa ikun hawn il-Via Sagra. Fis-7.00 pm, fiċ-Ċentru ta’ l-irgiel ikun hawn laqgħa ghal-kulhadd mill-kooperaturi tal-Museum.
  2. Nhar it-Tlieta se ssir adorazzjoni mill-Grupp ta’ Talb San Franġisk fis-7:00 pm fil-kappella tal-Adorazzjoni.
  3. Nhar l-Erbgħa se nagħtu bidu għat-tberik tal-Familji ta’ Triq Ġuże’ Pace u Triq Pace Forno. Nibdew fl-4.30 pm.
  4. Nhar il-Ħamis ikun hawn l-adorazzjoni wara l-quddiesa tas-6.30 pm.
  5. Minn nhar it-Tnejn  18 ta’ Marzu, se jkun hawn l-eżerċizzi tal-miżżewġin fis-7.00 pm. Il-Predikatur se jkun Fr Karm Debattista. MSSP.
  6. L-Uffiċċju Missio ser jorganizza  Maratona ta’ ġbir ta’ fondi fuq il-mezzi tax-xandir biex jgħin lill-knejjes li jinsabu fl-artijiet tal-missjoni fi proġetti għall-foqra tagħhom, nhar is-Sibt, 16 ta’ Marzu 2019 bejn nofs-in-nhar u nofs-il-lejl.   Nuru s-solidarjeta’ ma’ dawn ħutna billi nkunu ġenerużi fl-offerta tagħna.
  7. L-ewwel ġabra bl-envelops għall-Festa Parrokkjali tammonta għal €2,000. Nirringrazzjaw lil dawk kollha li tawna d-donazzjonijiet.
  8. Nixtiequ navżaw li sakemm jitlesta x-xogħol ta’ manutenzjoni u tibjid tas-saqaf u l-ġnub tal-knisja, il-quddies matul il-ġimgħa filgħodu se jkun f’dawn il-ħinijiet:    6.15 am, 7.00 am u 7.45 am.
  9. Nitolbu għall-erwieħ ta’ Maria Mintoff, Olimpia Schembri u Tessie Laus, li mietu matul din il-ġimgħa. Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.
Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *