Il-Ħadd 10 ta’ Ġunju 2018 – L-10 Ħadd matul is-sena – Sena B

1. Għada t-Tnejn se jkun hawn laqgħa fiċ-Ċentru ta’ l-irġiel immexxija mill-kooperaturi tal-Museum fis-7 pm. Kulħadd huwa mistieden.

2. Nhar il-Ħamis ikun hawn l-adorazzjoni tal-Ħniena Divina wara l-quddiesa tas-6.30 pm.

3. Il-Ġimgħa fis-7.00 pm, il-Komunita’ Ġesu Salvatur, se tmexxi ċ-ċelebrazzjoni imsejjħa Rhema li fiha jsir talb ta’ tifħir, talb ta’ interċessjoni u talb għall-fejqan.

4. Minn għada t-Tnejn se tibda’ Ġimgħa ta’ Tagħlim organizzata mill-Museum tas-Subien. Din se ssir fil-Katekumenju wara l-Knisja tal-Kunċizzjoni, fis-7.00 pm. Kulħadd Mistieden.

5. Din il-ġimgħa se nitolbu għall-familji li joqgħodu fi Pjazza Kappillan Muscat.

6. Nhar s-Sibt ser issir ikla Maltija b’risq il-Festa. Biljetti mingħand il-helpers jew mill-uffiċċju parrokkjali.

7. Bi tradizzjoni fil-jiem tal-Festa l-knisja tagħna inżejnuha bil-fjuri friski. Nistiednu lil dawk li jixtiequ jgħinu billi jagħtu donazzjoni lill-Kappillan fis-sagristija jew fl-uffiċċju parrokkjali. Ghal kull donazzjoni se jitwaħħal biljett fejn il-bieb tal-Knisja.

8. Nitolbu għal ruħ Emanuela Ħaber li mietet matul din il-ġimgħa. Agħtiha O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *