Il-Ħadd 10 ta’ Frar 2019 – Solennita’ tan-Nawfraġju tal-Appostlu Missierna San Pawl fi Gżiritna

            

  1. Fl-okkażjoni tal-100 sena mit-twelid ta’ Dun Edgar Vella nhar il-Ħamis 14 ta’ Frar, din il-ġimgħa se issir ġimgħa ta’attivitajiet. Għalhekk nhar it-Tnejn ser issir quddiesa għat–tfal fil-5.30 pm li fiha jkun hawn mima u slides fuq il-ħajja ta’ Dun Edgar u l-istorja tal-bidu tal-parroċċa.  Fis-6.30 pm jingħad ir-rużarju.
  • Nhar it-Tlieta il-quddiesa tas-6.30 pm se tkun animata miż-żgħażagħ tal-mixja neo katekumenali. Wara l-quddiesa nkomplu bit-talba ta’ l-Għasar u barka sagramentali.
  • Nhar il-Ħamis huwa proprju l-100 anniversarju mit-twelid ta’ Dun Edgar Vella. Fis-6.30 pm ser jkollna quddiesa solenni
    mmexxija  minn Mons. Vigarju, l-Eċċ. Tiegħu Mons. Joseph Galea Curmi, bis-sehem tal-Kor Parrokkjali. Tkun ħaġa sabiħa jekk f’dan il-jum ningħaqdu flimkien għat-talb għal dan il-benefattur tal-Knisja tagħna.
  • IL-Ġimgħa se jkun hawn adorazzjoni wara l-quddiesa tas-6.30 pm għall-vokazzjonijiet.
Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *