Latest Past Events

Katina ta’ Rużarju fil-Kappella tal-Adorazzjoni

Kappella tal-Adorazzjoni

Għall-Paċi fid-Dinja, fil-Jum tal-Festa tal-Madonna tar-Rużarju se ssir Katina ta' Rużarju mis-7:30 ta' filgħodu sas-7:30 ta' filgħaxija.  Se jkun hemm Rużarju matul il-ħin imsemmi fil-Kappella tal-Adorazzjoni quddiem Ġesu' Sagramentat. Jekk trid tingħaqad magħna mur fil-Kappella u ingħaqad fit-talb matul dan il-jum.  Nistennewk.  Marija qalet biċ-ċar ġewwa Fatima li jeħtieġ ir-Rużarju biex inwarrbu mill-pajjiżi l-gwerer li […]

Inroddu ħajr lil Dun Mario Mifsud u nagħtu merħba lil Dun Franco Fench

AVVIŻ TAL-PARROĊĊA Inroddu ħajr lil Dun Mario Mifsud tal-Ġid li twettaq fil-Ħidma Pastorali tiegħu f’din il-Parroċċa Nilqgħu b’ferħ l-aħbar tas-Sitt Kappillan ta’ din il-Parroċċa Kappillan ġdid għall-parroċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni fil-Ħamrun L‑Arċisqof Charles Scicluna ħatar lil Dun Franco Fenech bħala kappillan tal‑parroċċa tal‑Immakulata Kunċizzjoni fil‑Ħamrun. Dun Franco twieled fis‑27 ta’ Lulju 1966 f’Tal‑Pietà u rċieva l‑edukazzjoni […]

Shopping Basket