Avviżi – Il-Ħadd 9 t’April 2023

L-Għid il-Kbir – Sena A


54, Triq Manwel Magri,
Ħamrun  HMR 10,
Malta
Tel: 21232643

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA

  1. Nhar it-Tnejn fil-quddiesa ta’ filgħaxija se jkollna magħna rappreżentant ta’ Dar il-Wens li se tieħu l-figolli li ġibtu intom.  Din il-quddiesa se tiġi ċċelebrata minn Dun Martin Micallef, Direttur tad-Dar tal-Providenza.  Dak in-nhar, barra l-figolli se nippreżentaw ukoll il-karus ta’ mħabba li t-tfal  ġabu magħhom fiċ-ċelebrazzjoni penitenzlai ta’ lejliet id-Duluri. Tajjeb li t-tfal li jkunu hawnhekk preżenti għal din il-quddiesa, jitilgħu huma stess, f’isem it-tfal l-oħra, bl-offerti tagħhom.
  2. Minn nhar it-Tlieta 11 ta’ Aprill se nibda’ t-tberik tal-Familji:  

It-Tlieta. nbierku l-familji fi Triq A.Muscat Azzopardi, Triq Schembri u Triq Adelaide Cini.

L-ErbgħaTriq Alexander .

Il-ĦamisTriq Danny Cremona.  

It-tberik jibda fl-4.00 pm. il-familji qed jiġu avżati .

Infakkarkom li l-iskop tat-tberik huwa sabiex l-ilma li nkunu berikna fil-lejl tal-Għid jasal għand il-familji kollha tal-Parroċċa.  Għalhekk, għalkemm huwa gost għalija li niltaqa’ magħkom, żgur li mhux se nkun nista’ ngħaddi ħin twil ma’ kull familja.  Jekk ikun hemm familji li għandhom bżonn li nitkellmu, nistgħu nagħmlu appuntament għal darb’oħra biex ma nħallux familji jistennew iżżejjed jew nasal tard fid-djar. Grazzi li tifhmu s-sitwazzjoni u tgħinuni.

3. Nhar il-Ħamis se jkun hawn l-Adorazzjoni wara l-quddiesa tas-6.30 pm.

4. Nhar il-Ġimgħa  se ssir FTIRA NIGHT bit-tombla b’risq il-festa.  Nibdew 7.00pm fis-Sala Parrokkjali. Biljett mingħand il-helpers.

5. Nhar il-Ħadd, it-tieni Ħadd tal-Għid, hija l-festa tal-Ħniena Divina.  Fil-5.30 pm tibda’ siegħa Adorazzjoni.  Fis-6.30 pm niċċelebraw il-quddiesa.

6. Nitolbu għal ruħ Doris Cauchi, li mietet matul din il-ġimgħa. Agħtiha O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

 

Tags: No tags

Comments are closed.