Avviżi – Il-Ħadd 14 ta’ Mejju 2023

Is-Sitt Ħadd tal-Għid

– Sena Liturġika A


54, Triq Manwel Magri,
Ħamrun  HMR 10,
Malta
Tel: 21232643

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA

  1. Matul din Il-ġimgħa  inkompli  t-tberik tal-Familji

It-Tnejn : Inbierku Triq Maitland

It-Tlieta:   Triq Pawlu Burlo’  u Triq Manwel Magri

L- Erbgħa:Triq Misraħ il-Barrieri

Il-Ħamis:   Triq Mons Depiro

2. Għada huwa jum l-Omm.  Il-Quddiesa tad-9.30 am se tkun speċjalment għall-Ommijiet kollha.  Se nitolbu kemm għall-Ommijiet mejtin biex il-Mulej idaħħalhom fil-mistrieħ tiegħu, għal dawk li jkunu preżenti u anki għal dawk li jixtiequ jsiru ommijiet biex il-Mulej jisma’ talbhom. Nistieden it-tfal ukoll jingħaqdu magħna  jitolbu għall-ommijiet tagħhom u nagħmlulhom festa sabiħa.  Dak in-nhar se titkellem ukoll Omm ta’ 6 itfal fuq l-esperjenza tagħha bħala Omm.  L-ommijiet kollha se jinghataw ukoll tifkira.

3. L-Erbgha 24 ta’ Mejju se ssir laqgħa għal kulħadd mis-Superjur Joe Fenech.  Nibdew wara l-quddiesa tat-8.15 am.  Min jista’ ma jitlifx din l-okkażjoni biex jisma’ kelma tajba mis-Superjur li huwa tant imfittex biex jagħti laqgħat sbieħ.

4. Nhar il-Ħamis issir l-Adorazzjoni wara l-quddiesa tas-6.30 pm.

5.Nitolbu għal ruh Lizia Aquilina  li mietet matul din il-ġimgħa. Agħtiha O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

Tags: No tags

Comments are closed.