Avviżi – Il-Ħadd 13 ta’ Novembru 2022

This image has an empty alt attribute; its file name is watrmarkparr.jpg

PARROĊĊA IMMAKULATA KUNĊIZZJONI      
ĦAMRUN
54, Triq Manwel Magri,
Ħamrun  HMR 10,
Malta
Tel: 21232643

It-Tlieta u Tletin Ħadd matul is-Sena Ċ

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA

                                                                          

  1. Illum se ssir okkażjoni sabiħa għall-festa ta’ San Martin.  Parata mill-Iscouts mat-toroq tal-Parroċċa.  It-tfal huma mistiedna biex niltaqgħu quddiem il-Knisja fid-8.45 am ħalli nilqgħu lil San Martin u mbagħad nidħlu għal quddiesa tad-9.30 am.
  2. Nhar l-Erbgħa filgħaxija l-quddiesa tas-6.30 pm tkun b’suffraġju għas-saċerdoti mejtin li ħadmu fil-parroċċa tagħna.
  3. Nhar il-Ħamis, wara l-quddiesa ta’ filgħaxija, ikun hawn Adorazzjoni Ewkaristika.
  4. Is-Sibt u l-Hadd li gej 19 u 20 ta’ Novembru se ssir il-ġabra għall-iskejjel tal-Knisja. Nappellaw għal ġenerożita’ tagħkom biex l-iskejjel tal-Knisja jkunu jistgħu jkomplu jaqdu u jġibu ‘l quddiem il-missjoni tagħhom li jedukaw eluf ta’ tfal u żgħażagħ.
  5. Nhar is-Sibt 19 ta’ Novembru  se ssir laqgha fi Pjazza Kappillan Muscat bit-tema ta’ “REDUCE, REUSE, RECYCLE”.  Din se tkun bħala parti mill ġimgħa Ewropeja sabiex jitnaqqas l-iskart.  Il-laqgħa tkun mid-9 am sa nofsinhar.
  6. Nhar it-Tlieta  se jsir coffee morning fis-sala parrokkjali. Biljetti mingħand il-helpers.
  7. Min għadu ma bbukkjax il-quddies għas-sena 2023 jista’ jiġi l-uffiċċju t-Tnejn, l-Erbgħa u l-Ġimgħa mid-9 am ‘l quddiem.
  8. Nitolbu għal ruħ Karmenu Mifsud Bonnici, Francesco Cutajar u Maria Casingena  li mietu matul din il-ġimgħa.  Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

 

Tags: No tags

Comments are closed.